LIENKY (veľká trieda)

Triedny učiteľ: Michaela Kučavíková

                           Jana Hujíková

Triedu Lienok v školskom roku 2019/2020 navštevujú najstaršie deti predškolského veku      5-6 rokov. Trieda je svetlá a priestranná, nachádza sa na poschodí. Vybavená je interaktívnou tabuľou, klavírom, novou knižnicou, rôznymi hračkami a inými edukačnými pomôckami. Vedľa triedy sa nachádza stála spálňa.