JÚN


MDD

OÚ Svederník organizuje pri príležitosti MDD športový deň detí, ktorý sa bude konať dňa 06.06.2020 (čas upresníme dodatočne) na ihrisku vo Svederníku. Pre deti budú pripravené rôzne súťaže, skákací hrad, maľovanie na tvár a iné atrakcie. Treba si zbaliť dobrú náladu a prísť sa zabaviť. Tešíme sa na vás!

BESIEDKA PRE MAMIČKY A OTECKOV

Srdečne vás pozývame na vystúpenie detí našej materskej školy pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov, ktoré sa uskutoční 13.06.2020 (čas upresníme dodatočne) v Kultúrnom dome vo Svederníku. Tešíme sa, že svojou účasťou prídete podporiť svoje detičky!

KONCOROČNÝ VÝLET

Materská škola organizuje každý rok koncoročný výlet. Miesto výletu si navrhujú         a vyberajú rodičia detí MŠ, preto budeme informácie o tejto akcií aktualizovať. 

 NOC V MŠ SPOJENÁ S HĽADANÍM POKLADU

Dňa 19.06.2020 pani učiteľky z lienkovej triedy pripravujú pre deti (predškolákov) netradičný zážitok - Noc v materskej škole.

Program :

  • Schádzanie detí v MŠ o 19:00 hod.
  • Opekačka na školskom dvore
  • Hľadanie pokladu
  • Baterková šou
  • Vypúšťanie balónov s podpisom detí
  • Pyžamová párty v priestore materskej školy