OZNAMY


Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Dlhé Pole
Podľa opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020 sa posúvajú termíny zápisov do základných škôl. Zápis detí sa uskutoční v poslednom aprílovom týždni bez osobnej prítomnosti detí. Presný dátum bude zverejnený po Veľkej noci. Na zápis si treba pripraviť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Elektronickú prihlášku nájdete na stránke ZŠ Dlhé Pole: zsdlhepole.edu.sk Po dohode so zriaďovateľom rodičia neuhrádzajú mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ od 1.4.2020 až do odvolania.Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka TU

Rozhodnutie RÚVZ Žilina, na základe ktorého si môžete čerpať OČR počas zatvorenia MŠ, v dňoch 10.03.2020- 16.03.2020 nájdete tu:

O prípadných zmenách vás budeme informovať.


Rodičia, ktorí sa rozhodli poukázať 2% z dane našej MŠ, nájdu všetky potrebné informácie a tlačivá TU.