MOTÝLIKY (stredná trieda)

Triedny učiteľ: Helena Šalmíková 

                          Anna Pavelčíková 

V školskom roku 2019/2020 navštevuje triedu MOTÝLIKOV 21 detí vo veku 4-5 rokov.          Z toho je 10 dievčat a 11 chlapcov. V tejto triede prebehla rekonštrukcia, je esteticky zariadená. Deti majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti prostredníctvom projektívnych metód v kútikoch triedy (obchod, kuchynka, konštrukčné centrum).             Vo výchove a vzdelávaní používame veľa rôznych didaktických pomôcok a hier.