NA STIAHNUTIE


Rozhodnutie  o zatvorení MŠ z RÚVZ Žilina:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia: 

Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku: 

Splnomocnenie: