RADA ŠKOLY

Rada školy: Ing. Eva Chrustová - predseda RŠ

                      Ing. Peter Zajac

                      JUDr. Zuzana Horňáková

                      Bc. Veronika Janičíková

                      Helena Nekorancová

                      Helena Šalmíková

                      Michaela Kučavíková


Štatút rady školy: