Srdečná vďaka rodičom a sponzorom,

ktorí finančne prispeli na akciách materskej školy, čím pomohli získať finančné prostriedky na zakúpenie novej interaktívnej tabule.

Ďakujeme a veľmi sa tešíme!  :)

Veľmi pekne ďakujeme

nemenovanému sponzorovi za finančný dar v sume 200€, ktorý sme použili na dofinancovanie farebnej laserovej tlačiarne. 

Poďakovanie patrí  

rodine Samka Čerňana za sponzorský dar reflexných prvkov pre MŠ a hračiek na Mikuláša! :)

Veľmi pekne ďakujeme

rodičom detí z veľkej Lienkovej triedy za dobrovoľný príspevok na kúpu knižnice! 

Srdečná vďaka 

rodičom detí zo strednej triedy, za dobrovoľný sponzorský príspevok na kúpu nového koberca.  Vyzbierala sa polovica ceny koberca, zvyšnú čiastku financoval Obecný úrad Svederník. Veľké ďakujem aj Anke Zorkovskej, ktorá celú túto akciu realizovala. :)

Ďakujeme

rodičom Oliverka Hajtmánka, ktorí prispeli svojím finančným darom na zakúpenie obchodíka  do malej - včielkovej triedy.