VČIELKY (malá trieda)

Triedny učiteľ: Bc. Alena Veveričíková

                          Mgr. Martina Kršková


V triede včielok prebehla v minulosti rekonštrukcia. Steny sú novo vymaľované, položila sa plávajúca podlaha a vymenili sa svietidlá. Trieda je uspôsobená tak, aby vyhovovala potrebám 3-4 ročných detí. Je vybavená novým moderným nábytkom, bohatou knižnicou a dostatočným priestorom na hry.